Goşun generaly Ýaşar Güler, rus kärdeşi Walery Gerasimow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Güler bilen Gerasimow Idlibde başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşdy

Goşun generaly Ýaşar Güler, rus kärdeşi Walery Gerasimow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

 

Baş ştabyň başlygy goşun generaly Ýaşar Güler, Russiýanyň Baş ştabynyň başlygy goşun generaly Walery Gerasimow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Baş ştab tarapyndan berlen beýanatda goşun generaly Ýaşar Gülleriň, Russiýanyň Baş ştabynyň başlygy goşun generaly Walery Gerasimow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigi nygtaldy.

Beýanatda Güler bilen Gerasimowyň telefon söhbetdeşliginde Idlibde başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşandygy nygtaldy.

 Degişli Habarlar