Türkiýäniň Prezidenti Şweýsariýa bardy

Türkiýäniň Prezidenti R.T. Erdogan, Şweýsariýanyň paýtagty Ženewa şäherinde galjak myhmanhanasynyň öňünde, türk raýatlar tarapyndan garşylandy

1324276
Türkiýäniň Prezidenti Şweýsariýa bardy

Prezident Erdogan, Global Bosgunlar forumyna gatnaşmak maksady bilen baran Ženewada howa menzilinden galjak myhmanhanasyna tarap ugrady. 

Myhmanhananyň öňünde ýygnanan türkler, Erdoganyň gelen mahaly ellerindäki baýdaklaryny galgadyp, şatlandylar. 

Raýatlar şeýle hem Erdoganyň suraty bolan ýazgyly şygarlar göterdiler. 

Erdogan bolsa öz gezeginde ulagyndan düşüp, özne garaşýan adamlar bilen salamlaşdy. 

 Degişli Habarlar