TIHA ilkinji uçuş synagyny geçirdi

Baýraktar Akynjy uçarmansyz hüjüm howa ulagy TIHA ilkinji uçuş synagyny geçirdi

TIHA ilkinji uçuş synagyny geçirdi
bayraktar akinci tiha1.jpg

 

Baýkardan berlen beýanata görä, Türkiýe, Baýraktar AKYNJY-nyň uçuşy bilen birlikde dünýäde bu ugurda uçarmansyz howa ulagyna eýe 4 ýurtdan biri boldy.

Baýraktar Akynjy TIHA, Tekirdagyň Çorulu etrabyndaky howa güýçleri serkerdeliginden ilkinji uçuşyny üstünlikli ýagdaýda amala aşyrdy we 16 minut howada galdy.

Baýraktat TB2 ýaragly Uçarmansyz howa ulagyndan has uzyn we has giň bolan Baýraktar Akynjy TIHA, strategik wezipeleri ýerine ýetirer.

24 sagat howadan galyp biler we jemi 1359 kilogramlyk ýükü daşap biler

 

 

 Degişli Habarlar