DAIŞ-iň öldürlen lideri Bagdadiniň aýaly bilen birlikde ähli maşgala agzalary tussag edildi

Fahrettin Altun, DAIŞ-iň öldürlen lideri Abubekir Al Bagdadiniň aýaly bilen birlikde ähli maşgala agzalarynyň tussag edilendigini aýtdy

DAIŞ-iň öldürlen lideri Bagdadiniň aýaly bilen birlikde ähli maşgala agzalary tussag edildi

Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun, terror guramasy DAIŞ-iň öldürlen lideri Abubekir Al Bagdadiniň aýaly bilen birlikde ähli maşgala agzalarynyň tussag edilendigini aýtdy

Fahrettin Altun terror guramasy DAIŞ-iň öldürlen lideri Abubekir Al Bagdadiniň aýalynyň tussag edilmegi barada Twitterden beren beýanatynda  “Türkiýe , terror guramasy DAIŞ-iň öldürlen lideri Abubekir Al Bagdadiniň aýaly bilen birlikde ähli maşgala agzalaryny tussag etdi. Türkiýe DAIŞ, PKK we ÝPG ýaly beýleki terror guramalaryna agza terrorçylary tussag etmekde nähili başarjaňdygyny ýene-de bir gezek görkezdi” diýip belledi.

 Degişli Habarlar