Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Yragyň demirgazygyndaky Metina sebitine guralan howa hüjümlerinde 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanata görä, Penje operasiýasy bilen utgaşykly ýagdaýda Yragyň demirgazygyndaky Metina sebitine howa hüjümleri guraldy. 

Howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK-a degişli söweşjeň liniýalaryň, gaçybatalgalaryň we gowaklaryň nyşana alynandygy we 2 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi habar berildi. 

 


Etiketkalar: PKK , howa hüjümi , Metina

Degişli Habarlar