Howa hüjümlerinde 24 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Düýn guralan howa hüjümlerinde ýurdyň öz içinde 11 terrorçy, daşary ýurtda 13 terrorçy bolmak bilen ekstremist terror guramasy PKK-a agza jemi 24 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Howa hüjümlerinde 24 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanata görä, düýn hem ýurdyň öz içinde hem-de daşary ýurtda howa operasiýalary geçirildi.

Howa hüjümleriniň netijesinde, ýurtda 11, serhediň beýleki tarapynda 13 terrorçy bolmak bilen PKK-a agza jemi 24 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.Degişli Habarlar