Nigeriýada zamun alynan 4 türk raýatynyň boşadylmagy üçin operasiýa başladyldy

“Türk raýatlarynyň boşadylmagy üçin tokaýlykda operasiýa başladyldy”

Nigeriýada zamun alynan 4 türk raýatynyň boşadylmagy üçin operasiýa başladyldy

Nigeriýada zamun alynan 4 türk raýatynyň boşadylmagy üçin operasiýa başladyldy

Kwara welaýatynyň howpsyzlyk güýçleriniň metbugat sekretary Ažaýi Okasanmi, “Türk raýatlarynyň boşadylmagy üçin tokaýlykda operasiýa başladyldy” diýdi.

Okasanmi operasiýanyň netijesi barada maglumat berjekdiklerini aýdy.

Nigeriýanyň Kwara welaýatynda anna güni 4 türk raýaty şahsyýeti näbelli adamlar tarapyndan zamun alnypdy

 Degişli Habarlar