Ýaponiýadaky G20 gazedinde prezident Erdogan barada öwgüli sözler

Türkiýäniň Prezidenti Erdogan Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçiriljek G20 Liderler maslahatyna gatnaşýar

Ýaponiýadaky G20 gazedinde prezident Erdogan barada öwgüli sözler

 

Maslahat üçin taýarlyklaryň çäginde çap edilmäge başlanan ýörite “G20” gazedinde liderler barada ýazylýar.

Gazetde Erdogan üçin 2016-njy ýylyň 15-nji iýulynda FETÖ guramasynyň şowsyz harby agdarlyşyk synanyşygynyň ortadan aýrylandygy ýazylýar.

Erdoganyň ençeme gezek Ýaponiýa sapar gurandygy we konstitutsiýa üýtgeşiklik girizleninden soň Türkiýäniň prezidentligine saýlanan ilkinji liderdigi ýazylýar.

Gazetde Erdoganyň musulman bir liderdigine hem ünsler çekildi.


Etiketkalar: Ýaponiýa , Erdogan

Degişli Habarlar