Tunjelide 2 esger şehit boldy

Tunjelide terrorçylar bilen bolan çaknyşykda ýaralanan 4 esgerden 2-si şehit boldy

Tunjelide 2 esger şehit boldy

Howpsyzlyk güýçlerinden berlen beýanata görä, Tunjeli welaýatynda terror guramasyna garşy geçirilýän operasiýanyň çäginde düýn agşamara terrorçylar bilen çaknyşyk boldy

Howpsyzlyk güýçleriniň “boýun egiň” çagyryşyna terrorçylaryň ot açmak bilen jogap bermeginden soň bolan çaknyşykda 4 esger ýaralandy

Harby dik uçar bilen Tunjeli döwlet hassahanasyna getirlen ýaralanan esgerlerden 2-si halas edilip bilinmedi we şehit boldy

Terrorçylara garşy operasiýa dowam edýär.

 

 

 Degişli Habarlar