Taşuju gämi gurluşyk werfiniň gurluşygy gün tertibinde

Kipriň grek böleginiň Fransiýa harby baza bermeginden soň ünsler Ortaýer deňzine gönükdi

Taşuju gämi gurluşyk werfiniň gurluşygy gün tertibinde

Türkiýäniň 1999-njy ýylda kabul eden, emma iş ýüzüne geçirmedik kararyna laýyklykda Mersin welaýatynyň Taşuju etrabynda gämi gurluşyk werfiniň gurulmagy ýaňadandan gün tertibine geldi.

Gämi gurluşyk werfi Türkiýäniň milli howpsyzlygy bilen gönüden arabaglanşykly, parahatçylykda söwda gämileri üçin, söweşde bolsa Deňiz güýçleriniň harby gämileri üçin ulanylmagy meýilleşdirilýär. 


Etiketkalar: Mersin , gämi

Degişli Habarlar