“Atmaja” raketasy üçin taýarlyklar dowam edýär

Türkiýäniň ilkinji deňiz raketasy “Atmaja” 1-1,5 ýylyň dowamynda gämilere ornaşdyrylar

“Atmaja” raketasy üçin taýarlyklar dowam edýär

“Atmaja” raketasy üçin taýarlyklar dowam edýär

Dünýädäki nusgalaryndan ýokary özboluşlyklara eýe bolan we köpçülikleýin öndürilmegi üçin şertnama baglaşylan Türkiýäniň ilkinji deňiz raketasy “Atmaja” 1-1,5 ýylyň dowamynda gämilere ornaşdyrylar

Ähli howa şertlerinde ulanmaga amatly bolan döwrebap gönükdirmeli raketa bolan “Atmaja” garşy çärelere çydamly, nyşanany aktuallaşdyrma, gaýtadan hüjüm etme we görkezmäni bes ediş hem-de soňky görkezmeleri meýilleşdiriş ulgamy arkaly üýtgewsiz we hereketli nyşanalary urmakda kâmil.


Etiketkalar: nyşana , Atmaja , raketa

Degişli Habarlar