Mejlise garşy guralmagy meýilleşdirlen terrorçylykly hüjümiň öňü alyndy

TBMM-de myhmanlaryň kabul edilýän zalyna giren iki adam, ol ýerdäki howpsyzlyk güýçlerini zamun almaga çalyşdy

Mejlise garşy guralmagy meýilleşdirlen terrorçylykly hüjümiň öňü alyndy

Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisine garşy guralmagy meýilleşdirlen terrorçylykly hüjümiň öňü alyndy.

TBMM-de myhmanlaryň kabul edilýän zalyna giren iki adam, ol ýerdäki howpsyzlyk güýçlerini zamun almaga çalyşdy.

Waka berk çäre gören howpsyzlyk güýçleri terror guramasy DHKP-J bilen arabaglanşykly bolan iki adam saklamagy başardy.

Howpsyzlyk güýçleri saklanan iki adamyň ýanynda bomba bar ýaly edilip bezelen gutulary ele geçirdi.

Saklananlaryň ozal terrorçylykly hüjüm gurandyklary sebäpli gözlenýändigi anyklanyldyDegişli Habarlar