Fuat Oktaý Bosniýa-Gersegowina bardy

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý Saraýewo İşewürler Maslahatynyň 10-njy mejlisine gatnaşmak üçin Bosniýa-Gersegowina gitdi

Fuat Oktaý Bosniýa-Gersegowina bardy

Oktaý mejlisde sözlän sözünde: “Durnuklylyk we ösüş depginimizi güýçlendirip, sebitde howpsyz ýurda öwrülen hem-de elmydama dostlarynyn ýanynda durýan güýçli Türkiýe bolmaga dowam ederis” diýdi.

Çykyşynda Türkiýäniň Bosniýa-Gersegowina goldawyny dowam etdirjekdigini nygtan Prezidentiň orunbasary Oktaý: “Bosniýa-Gersegowinanyň galkynmagy, ösmegi we Ýewropa-Atlantik guramalary bilen bitewileşmegi bilen birlikde ähli ugurda goldawymyzy dowam etdireris” diýdi.Degişli Habarlar