Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Metina we Zap etrapçalarynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy howa hüjümi guraldy

Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Milli Goranmak ministrligi Yragyň demirgazygyna guralan howa hüjümi hakynda maglumat berdi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen maglumatda, Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Metina we Zap etrapçalarynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy howa hüjüminiň guralandygy bellenildi

Howa hüjüminde ekstremist terror guramasy PKK-a agza terrorçylar tarapyndan ýarag ammary, gowak we gaçybatalga hökmünde ulanylýan ýerleriň nyşana alynandygy we hatardan çykarlandygy nygtaldy.Degişli Habarlar