"Türkiýe, Sudanyň halkyna goldaw bermäge dowam eder”

Türkiýe, Sudanda Harby geňeşiň dolanşygy halkyň saýlan wekillerine yzyna bermek baradaky wadasyndan hoşal

"Türkiýe, Sudanyň halkyna goldaw bermäge dowam eder”

Türkiýe, Sudanda Harby geňeşiň dolanşygy halkyň saýlan wekillerine yzyna bermek baradaky wadasyndan hoşal.

Daşary işler ministrligi Sudanda başdan geçirilýän wakalar hakynda beren ýazmaça beýanatynda “Türkiýe, Sudanda asudalygyň, howpsyzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegine we halkyň islegine laýyklykda geçiş etabynyň durmuşa geçirilmegine uly ähmiýet berýär” diýildi.

Beýanatda “Şol çäkde Harby geňeşiň dolanşygy halkyň saýlan wekillerine yzyna bermek baradaky wadasyndan hoşal.  Türkiýe şu günki güne çenli bolşy ýaly mundan soň hem Sudanyň howpsyzlygy we durnuklylygy üçin Sudanyň halkyna goldaw bermäge dowam eder” diýildi.Degişli Habarlar