Yragyň demirgazygynda howa operasiýasy geçirildi

Goranmak ministrligi mesele bilen bagly beýanat berdi

Yragyň demirgazygynda howa operasiýasy geçirildi

Yragyň demirgazygyndaky Zap, Awaşin-Basýan, Hakurk we kandil sebitlerine guralan howa hüjümlerinde ýarag liniýasy, gaçybatalga, gowak we ok-däri ammarlary hökkmünde ulanylan ýerler nyşana alyndy

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda, howa hüjümleri bilen bagly beýanat berildi. Beýanata görä, Yragyň demirgazygyndaky Zap, Awaşin-Basýan, Hakurk we Kandil sebitlerine guralan howa hüjümleriniň netijesinde, terror guramasy PKK tarapyndan ýarag liniýasy, gaçybatalga, gowak we ok-däri ammarlary hökkmünde ulanylan ýerler nyşana alynyp, ýok edildi.Degişli Habarlar