Daşary işler ministri Çawuşogly Angolanyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy

“Angoldan Daşary işler ministri hökmünde ilkinji sapary guran kärdeşim Mauel Domingos Augustony Antalýada myhman almak hoşal"

Daşary işler ministri Çawuşogly Angolanyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Angolanyň Daşary işler ministri Manuel Domingos Augusto bilen duşuşdy.

Daşary işler ministri Çawuşogly duşuşyk hakynda Twitter arkaly beren beýanatynda “Angoldan Daşary işler ministri hökmünde ilkinji sapary guran kärdeşim Mauel Domingos Augustony Antalýada myhman almak hoşal. Türk Howa Ýolllarynyň  Angola guraýan uçar saparlary energetikadan goranyş senagatyna çenli birnäçe ugur boýunça özara gatnaşyklarymyzy has-da güýçlendirer” diýdi

 

 

 

 

 

 Degişli Habarlar