"Içerde ýada daşarda bu halkyň işine, aşyna we çöregine göz dikenleri asla bagyşlamarys"

Prezident Erdogan Stambul şäheriniň Kagythane etrabynda geçirlen mitingde halka ýüzlenip çykyş etdi

1173603
"Içerde ýada daşarda bu halkyň işine, aşyna we çöregine göz dikenleri asla bagyşlamarys"

 

Prezident we Adalat we ösüş partiýasynyň başlygy R. T. Erdogan Stambul şäheriniň Kagythane etrabynda geçirlen mitingde halka ýüzlenip çykyş etdi.

Türkiýe bilen Halkara pul gaznasynyň arasyndaky gatnaşyklar barada durup geçen Prezident Erdogan “Biziň Halkara pul gaznasy bilen hiç hili gatnaşymyz ýok, karzymyzy töledik, gatnaşyklar bes edildi” diýdi.

Soňky günlerde ykdysady taýdan Türkiýä basyş edilýändigine ünsi çeken Erdogan “ Içerde ýada daşarda bu halkyň işine, aşyna we çöregine göz dikenleri asla bagyşlamarys. Ýaragly terror guramasyny ýok etmek üçin tutanýerli tutum alyp barýan bolsak edil şonuň ýaly ykdysadyýete aban howplary ýok etmekde hem egilşik etmeris” diýdi.

Siriýa meselesi hakynda hem durup geçen Erdogan “Saýlawdan soň ilkinji nobatda Siriýa meselesini çözeris” diýdi.

 

 

 

 

 

 

 

 Degişli Habarlar