Şyrnakda 2-si zenan 7 terrorçy boýun egdi

PKK-nyň düşelgelerinden gaçan 7 terrorçy howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi

Şyrnakda 2-si zenan 7 terrorçy boýun egdi

Şyrnak welaýatynyň Silopi etrabynda ekstremist terror guramasyna agza 2-si zenan 7 terrorçy boýun egdi.

PKK-nyň düşelgelerinden gaçyp Silopi etrabynyň golaýyndaky Habur gümrük geçelgesine çenli gelen 7 terrorçy howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi.

 

 

 

 Degişli Habarlar