Türk ýaragly güýçleri Atatürki hatyralama gününde ýörite klip taýarlady

Kliptde Mustafa Kemal Atatürkiň wideo ýazgylaryna ýer berilýär

1085136
Türk ýaragly güýçleri Atatürki hatyralama gününde ýörite klip taýarlady

Türk ýaragly güýçleri 10-njy noýabr Atatürki hatyralama gününde ýörite klip taýarlady.

Kliptde Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürkiň wideo ýazgylaryna ýer berilýär.

Atatürk wideoda “Meni görmek diýmek hökmany suratda ýüzümi görmek diýmek däldir. Meniň pikirlerime, duýgularyma we garaýyşlaryma düşünýän bolsaňyz bu meniň üçin ýeterlik” diýýär.

 Degişli Habarlar