Daşary işler ministri Çawuşogly Tähranda kärdeşi Zarif bilen duşuşdy

Şu gün Tähranda Siriýa temaly üçtaraplaýyn maslahat geçirler

Daşary işler ministri  Çawuşogly Tähranda kärdeşi Zarif bilen duşuşdy

Şu gün Tähranda geçiriljek Siriýa temaly üçtaraplaýyn maslahata gatnaşmak üçin Eýrana giden Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly kärdeşi Jawad Zarif bilen duşuşdy.

Mewlüt Çawuşogly Eýranyň Daşary işler ministri Zarif bilen bolan duşuşygy hakynda beren beýanatynda “Prezident R. T. Erdoganyň gatnaşmagynda Siriýa meselesinde geçiriljek Türkiýe-Eýran-Russiýa üç taraplaýyn maslahatyň çäginde Tähranda kärdeşim Jawad Zarif bilen duşuşdym” diýdi

 Degişli Habarlar