Yragyň demirgazygyna we Hakkari welaýatyna howa hüjümleri guraldy

Yragyň demirgazygy bilen Hakkari welaýatynyň Ýüksekowa etrabyna guralan howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK tarapyndan ulanylan gaçybatalgalar we ok-däri ammarlary ýok edildi

Yragyň demirgazygyna we Hakkari welaýatyna howa hüjümleri guraldy
Yragyň demirgazygyna we Hakkari welaýatyna howa hüjümleri guraldy
Yragyň demirgazygyna we Hakkari welaýatyna howa hüjümleri guraldy

Yragyň demirgazygy bilen Hakkari welaýatynyň Ýüksekowa etrabyna guralan howa hüjümlerinde ekstremist terror guramasy PKK tarapyndan ulanylan gaçybatalgalar we ok-däri ammarlary ýok edildi

Baş ştab tarapyndan berilen beýanata görä Yragyň demirgazygyndaky Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk we Kandil sebitlerine we Hakkari welaýatynyň Ýüksekowa etrabyna düýn howa hüjümleri guraldy.

Howa hüjümlerinde esktremist terror guramasy PKK tarapyndan gaçybatalga, gowak, söweşjeň liniýa we ok-däri ammar hökmünde ulanylan ýerler ýok edildi.Degişli Habarlar