Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

PKK-a agza 7 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

 

Türk ýaragly güýçleri tarapyndan Hakkari welaýatynda we Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Zap-Awaşin-Basýan etrapçalarynda guralan howa hüjüminde ekstremist terror guramasy PKK-a agza 7 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Türk ýaragly güýçleri Twitter arkaly howa hüjümi barada maglumat berdi.

Maglumatda Hakkari welaýatynda we Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Zap-Awaşin-Basýan etrapçalarynda guralan howa hüjüminde harby merkezlere hüjüm guramak üçin taýarlyk görýän ýaragly terrorçylaryň täsirsiz ýagdaýa getirlendigi nygtaldy.

 

 Degişli Habarlar