Prezident Erdogan resmi sapar bilen Bişkege bardy

Prezident Erdogan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Jeenbekow tarapyndan resmi dabara bilen garşylandy

Prezident Erdogan resmi sapar bilen Bişkege bardy

Resmi sapar bilen Gyrgyz Respublikasyna giden Prezident R. T. Erdogan paýtagt Bişkege bardy.

Prezident Erdogan aýaly Emine Erdogan bilen birlikde Bişkege bardy.

Prezident Erdogan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Jeenbekow tarapyndan resmi dabara bilen garşylandy.

Garşylama dabarasynda iki ýurduň milli mukamlary ýerine ýetirildi.

Iki kärdeşi garşylama dabaraysndan soň özara duşuşyk geçirdi.

Özara we toparara gepleşiklerinden soň Türkiýe bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky Ýokary derejeli strategik hyzmatdaşlyk geňeşiniň 4-nji maslahaty geçirler.

Iki kärdeş maslahatdan soň metbugata beýanat berer.

 

 Degişli Habarlar