"Srebrenitsa ýaly gyrgynçylygyň gaýtalanmagyna asla rugsat bermeris"

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Srebrenitsa ýaly gyrgynçylygyň gaýtalanmagyna asla rugsat bermejekdiklerini nygtady

1010531
"Srebrenitsa ýaly gyrgynçylygyň gaýtalanmagyna asla rugsat bermeris"

Mewlüt Çawuşogly II Jahan urşyndan soň Ýewropada başdan geçirilen iň uly adamzat tragediýasy hökmünde kabul edilen we azyndan 8 müň 372 bosniýalynyň öldürilen Srebrenitsa gyrgynçylygyň 23-nji sebäpli Twitter hasabyndan ýüzlenme çap etdi. 

Ýüzlenmesinde: "Asla ýatdan çykarmadyk, ýatdan çykarmarys, ýatdan çykarytdyrmarys. ýene-de bir gezek gaýtalanmagyna hem rugsat bermeris" diýen Çawuşogly "#Srebrenica" heştegini ulandy. 

 Degişli Habarlar