Yragyň demirgazygynda üç türk esger şehit boldy

Yragyň demirgazygynda ekstremist terror guramasyna agza terrorçylar bilen ýüze çykan çaknyşykda 3 türk esger şehit boldy

Yragyň demirgazygynda üç türk esger şehit boldy

Baş ştab tarapyndan berilen beýanatda Yragyň demirgazygynda dowam edýän operasiýalarda ekstremist terror guramasyna agza terrorçylar bilen ýüze çykan çaknyşykda 3 türk esgeriň şehit bolandygy habar berildi. 

Beýanatda: "Bizi çuňňur gynandyran bu hüjümde ýogalan eziz şehitlerimize Alladan rehnet, şehit bolan esgerlerimiziň maşgalasyna, Türkiýäniň Ýaragly güýçlerine we beýik türk milletine gynanç we sabyr dileýäris" diýildi. 

 Degişli Habarlar