Erdogan: Afrin operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 4272-ä ýetdi

Prezident Erdogan TBMM-de partiýasynyň maslahatynda çykyş etdi

957653
Erdogan: Afrin operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 4272-ä ýetdi

Ýurdyň Prezidenti we Ak partiýanyň başlygy R.T. Erdogan Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan Siriýanyň Afrin sebitinde alynyp barylýan Zeýtun şahajygy operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sanynyň 4272-ä ýetendigini habar berdi.

Prezident Erdogan TBMM-de partiýasynyň maslahatynda çykyş etdi.

Erdogan milletiň asudalygy üçin näme gerek bolsa şony ýerine ýetirmäge dowam etjekdiklerini belläp: “Siriýanyň demirgazygynda näme ýerine ýetirilmeli bolsa şony hem ederis. Häzirki wagta çenli täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 4272-ä ýetdi. Demirgazyk Yrakda näme boldy: 353 terrorçy, ýurdyň öz içinde bolsa 258 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Durmarys, ýolumyzy dowam etdireris” diýip nygtady.


Etiketkalar: #Erdogan , #millet , #asudalyk

Degişli Habarlar