"Didimiň suw giňişligindäki gaýalyga dikilen Gresiýanyň baýdagy ol ýerden aýryldy"

Premýer ministr Binali Ýyldyrym: "Didimiň suw giňişligindäki gaýalyga dikilen Gresiýanyň baýdagy ol ýerden aýryldy" diýdi

952418
"Didimiň suw giňişligindäki gaýalyga dikilen Gresiýanyň baýdagy ol ýerden aýryldy"

Premýer ministr Binali Ýyldyrym: "Didimiň suw giňişligindäki gaýalyga dikilen Gresiýanyň baýdagy ol ýerden aýryldy" diýdi.

 Degişli Habarlar