“Türk taryhynyň hiç bir döwründe genosid günäkärlenmesi, utanjy we aýby bolmady”

Wise-premýer Bekir Bozdag Türk taryhynyň hiç bir döwründe genosid günäkärlenmesiniň, utanjynyň we aýbynyň bolmandygyny belledi

917157
“Türk taryhynyň hiç bir döwründe genosid günäkärlenmesi, utanjy we aýby bolmady”

Wise-premýer Bekir Bozdag özüniň Twitter hasabyndan beren beýanatynda Gollandiýanyň Wekiller mejlisiniň 1915-nji ýyldaky wakalary genosid hökmünde kabul eden kararyny töhmet diýip häsýetlendirip: : “Karar Türkiýe üçin ýok hökmündedir” diýdi.

Bekir Bozdag: “Türk taryhynyň hiç bir döwründe genosid günäkärlenmesi, utanjy we aýby bolmady. Taryhy bellikler we arhiwdäki resminamalar bu hakykadyň şaýadydyr. Taryh, arhiwdäki resminamalar we hakykat parlamendiň kararlary bilen asla üýtgedilmez” diýdi.Degişli Habarlar