Goşun generaly Akar ABŞ-nyň Baş ştabynyň başlygy bilen duşuşdy

Iki kärdeş Siriýadaky soňky wakalar bilen sebitara howpsyzlyk meselesi hakynda pikir alyşdy

889954
Goşun generaly Akar ABŞ-nyň Baş ştabynyň başlygy bilen duşuşdy

Baş ştabyň başlygy goşun generaly Hulusi Akar Belgriýanyň paýtagty Brýusselde geçirilýän NATO-nyň harby komitetiniň baş ştablarynyň başlyklarynyň maslahatynyň çäginde ABŞ-nyň Baş ştabynyň başlygy goşun generaly Dunford bilen duşuşdy.

Baş ştabyň internet saýtynda berlen habara görä, goşun generaly Akar düýn Belgiýanyň paýtagty Brýusselde  öz işine başlan NATO-nyň Harby komitetiniň baş ştablarynyň başlyklarynyň maslahatyna gatnaşdy.

Maslahatda Ýewropanyň günorta gündogaryndaky howpsyzlyk we durnuklylyk, Owganystanda iş alyp barýan Tutanýerli goldaw missiýasy, Ukrainada we Gürjistanda başdan geçirilýän soňky wakalar bilen Yrakdaky ýagdaý ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hulusi Akar maslahatyň çäginde ABŞ-nyň Ýewropa güýçleriniň serkerdesi goşun generaly Kurtis M. Skaporrotti bilen birlikde Ukrainanyň, Gresiýanyň, ABŞ-nyň, Ispaniýanyň we Germaniýanyň baş ştabynyň başlygy bilen iki çäk duşuşyk geçirdi.

Goşun generaly Akar Amerikaly kärdeşi bilen Türk ýaragly güýçleriniň Afrina gurajak harby operasiýasynyň öňüsyrasynda Siriýadaky soňky wakalar bilen sebitara howpsyzlyk meselesi hakynda pikir alyşdy.

 Degişli Habarlar