Türk howa ýollaryndan Iýerusalime arzan petek

Türk howa ýollary Iýerusalime arzanladylan petek satuwyny başlatdy

787412
Türk howa ýollaryndan Iýerusalime arzan petek

THÝ-nyň Dolanşyk geňeşiniň başlygy Bilal Ekşi Twitter hasabyndan Iýerusalime guraljak uçar saparlarynyň petekleriniň bahalary barada maglumat berdi.

Ekşi agentlikleriň Stambulyň Sabiha Gökçen howa menzlinden Iýerusalime gidiş-geliş pertekleriniň bahasyny 159 dollardan satmaga başlandygyny mälim etdi.

Bilal Ekşi: “We Iýerusalim şäheri. Gökde gurulyp, ýeriň ýüzüne düşürilen şäher (Şahyr: S. Karakoç). Sabiha Gökçen howa menzilinden Iýerusalime guraljak uçar saparlarynyň gidiş-geliş bahasy 159 dollar  diýip habar berdi.”

 

Birnäçe wagt ozal adamlar tarapyndan sosial medianyň üsti bilen "#ThyKudüseİndirimYap" heştegi bilen kampaniýa başladypdy.
 Degişli Habarlar