Türkiýede ýaş ilat jemi ilatyň 16,3 göterimini emele getirýär

Ýaş ilatyň sany taýdan 25,5 göterim bilen Hakkari welaýaty birinji ýerde durýar

733128
Türkiýede ýaş ilat jemi ilatyň 16,3 göterimini emele getirýär

Türkiýäniň Hasabat guramasynyň 2016-njy ýylda geçiren soňky barlaglaryna görä, Türkiýäniň 80 millionlyk ilatynyň 16,3 göterimi 15-24 ýaş aralygyndaky ýaşlardan ybarat.

Türkiýedäki ýaş ilatyň sany 12 million 989 müň 42 adam. Şol sanyň 51,2 göterimi ýaş erkeklerden, 48,8 göterimi bolsa ýaş gyzlardan ybarat.

Ýaş ilatyň sany taýdan 25,5 göterim bilen Hakkari welaýaty birinji ýerde durýar.

 Degişli Habarlar