Erdogan: "20 aýda 10 müň terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" diýdi

Türkiýäniň Prezidenti R.T. Erdogan: "Bu ýurdyň asudalygyna, jebisligine, birligine zeper ýetirmäge synanyşýanlara taryhy ders berýäris" diýdi

711330
Erdogan: "20 aýda 10 müň terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" diýdi

Prezident Erdogan Erzurum şäheriniň Istasýon meýdançasynda halkyň öňünde çykyş etdi.

Erdogan: "Tendürekde, Gabarda, Judide, Bestler-Derelerde hamlaryna girdik. 20 aýda 10 müň terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdik. Durmarys, ýolumyzy dowam etdireris. Bu ýurdyň asudalygyna, jebisligine, birligine zeper ýetirmäge synanyşýanlara, bu jemgyýeti bölmäge synanyşýanlara taryhy ders berýäris, bermegimizi hem dowam etdireris" diýdi.

 Degişli Habarlar