"Idlibde himiki ýarag ulanylyp edilen gyrgynçylyk adamzat we harby jenaýat"

Türkiýäniň Premýer ministri Binali Ýyldyrym Siriýanyň Idlib şäherinde himiki ýarag ulanylyp edilen gyrgynçylygyň adamzat we harby jenaýatdygyny belledi

707392
"Idlibde himiki ýarag ulanylyp edilen gyrgynçylyk adamzat we harby jenaýat"

Binali Ýyldyrym referenduma 10 gün galanda Gazinatep, Kilis we Osmaniýe welaýatlarynda halka ýüzlendi.

Idlibdäki himiki hüjümiň üstünde duryp geçen Ýyldyrym: "Ondan 2 gün ozal Siriýada guralan hüjümleriň diňe birinde 100-den gowrak adamy gyrdylar. Ýarsy çaga, gözleri açyk, ýüzleri gülip dur, hiç zatdan habarlary bolmaýan bu adamlara edilenler adamzat jenaýatydyr. Bu bir harby jenaýatdyr" diýdi. 
 Degişli Habarlar