Türkiýäniň Hasabat guramasy ilat bilen bagly hasabat berdi

Gurama Statistikalar bilen zenanlar 2016 hasabatynyň netijelerini beýan etdi

686334
Türkiýäniň Hasabat guramasy ilat bilen bagly hasabat berdi

Şoňa görä Türkiýäniň ilatynyň 50,2 göterimi erkeklerden, 49,8 göterimi bolsa zenanlardan ybarat.

Türkiýäniň erkek ilatynyň sany 40 million 43 müň 650 bolýan bolsa, zenanlaryň sany 39 million 771 müň 221 adamdan ybarat.

Ortaça ýaş Türkiýede umuman 78 ýaş, erkeklerde 74,3 göterim, zenanlarda bolsa 80,7 ýaş.Degişli Habarlar