Serhet dolulygyna gözegçilik astynda

Bikanun geçişleriň we gaçgaklygyň öňüniň alynmagy uly işler edildi

684103
Serhet dolulygyna gözegçilik astynda

Ýewfrat galkany operasiýasy bilen saplanan Siriýa serhediniň görülen çäreler we howpsyzlyk ulgamlary arkaly howpsyz ýagdaýa getirildi.

Bikanun geçişleriň we gaçgaklygyň öňüniň alynmagy uly işler edildi.

Serhetde betonden diwarlar, garymlar we simler çekilen bolsa, raketa hüjümlerine çydamly diňler, kameralar, sowutly ulaglar we uçarmansyz howa ulaglar bilen howpsyzlyk doly ýagdaýda üpjün edildi.Degişli Habarlar