Türkiýe Antarktikada ylmy baza gurmak baradaky işleriň depginini güýçlendirdi…

Barlag işleri üçin 9 adamdan ybarat topar Stambuldan ýola düşdi…

680696
Türkiýe Antarktikada ylmy baza gurmak baradaky işleriň depginini güýçlendirdi…

 

Türkiýe şu başlangyç bilen kontinent barada kabul ediljek kararlarda synçy derejesinden geňşçi ýurt derejesine göteriler.

Antarktikada ylmy baza açmak barada karara gelen Türkiýe barlag işleri üçin topar ugratdy.

Latyn Amerika uçjak topar soň 30 gün dowam etjek gämi ýolagçylygy netijesinde Antarktika barar.

Mundan ozal Türkiýeden Antarktika giden alymlar dürli ýurtlaryň bazarlarynda işleýärdi.

24 ýurduň synçy, 29 ýurduň geňeşçi ýurt derejesine eýe bolan Antarktikada Türkiýe 1995-nji ýyldan bäri synçy derejesinde-di.

Haýsydyr bir ýurda tabyn bolmadyk Antarktikada häzirki wagtda 53 ýurduň wekilleri iş alyp barýar.

 


Etiketkalar: #başlangyç , #synçy , #dereje

Degişli Habarlar