Ab Babda terror guramasy DAIŞ-e degişli soňky ýerler saplanýar

Al Babda umuman gözegçilik üpjün edildi

674355
Ab Babda terror guramasy DAIŞ-e degişli soňky ýerler saplanýar

Ýefrat galkany operasiýasynyň çäginde Ab Babda terror guramasy DAIŞ-e degişli soňky ýerler saplanýar.

Şäherde umuman gözegçilik üpjün edildi.

Al Bab Siriýada terror guramasy DAIŞ-iň Rakkadan soňky esasy harby bazasydy.

Al Bab terror guramasy DAIŞ-den dolulugyna saplanyp barýar.

Türk ýaragly güýçleriniň goldaw bermeginde Azat Siriýa goşuny strategik taýdan möhüm bolan Al Babda umumý gözegçiligi üpjün etdi.

Ýaragly oppozision toparlar gury ýerden we howadan şähere hüjüm guraýar.

Terror guramasy DAIŞ-e degişli  ýene-de 258 ýere agyr ýaraglar bilen hüjüm guraldy.

Hüjümde gaçybatalgalar, goranyş merkezleri we tunneler nyşana alyndy.

 

 


 


Etiketkalar: #Al Bab , #türk , #Rakka , #DAIŞ , #tunel

Degişli Habarlar