Kaýseride hyýanatçylykly hüjüm guraldy

Dynç alyşa çykan esgerleri alyp barýan awtobus nyşana alyndy

Kaýseride hyýanatçylykly hüjüm guraldy

Kaýseride hyýanatçylykly hüjüm guraldy.

Ertiriň irki sagatlarynda bomba ýüklenen ulag bilen guralan hyýanatçylykly hüjümde köp sanly adam ýaralandy.

Wise-premýer Weýsi Kaýnak  hüjümde şäherdäki harby merkezde gullyk borjuny ýerine ýetirýän we dynç alyşa çykan esgerleri alyp barýan awtobusyň nyşana alynandygyny aýtdy.

Içeri işler ministri Süleýman Soýlu hüjümden soň Kaýserä gitdi.

 

 Degişli Habarlar