Şu gün 30-njy awgust ýeňiş baýramy

Ýeňiş baýramy her ýyl bolşy ýaly şu ýyl hem dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler

Şu gün 30-njy awgust ýeňiş baýramy

 

Milli Azat edijilik ýeňişiniň gazanylan gününiň 94-nji ýyly.

Ýeňiş baýramy her ýyl bolşy ýaly şu ýyl hem dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler.

Baýramçylyk dabaralary Prezident R. T. Erdoganyň Atatürkiň aramgähine gelmegi bilen başlar.

Aramgähe gül desseleriniň goýulmagyndan soň Prezident Erdogan Serkerdebaşy hökmünde gutlaglary kabul eder.

Atatürk medeniýet merkezinde harby dabara geçirler.

Oppozisiadaky Respublikan halk partiýasy hem Ýeňiş baýramynda ýöriş guraýar.

Sagat 18.30-da Gyzylaý meýdanynda başlajak ýöriş Atatürkiň aramgähinde tamamlanar.

 Degişli Habarlar