Zamun alynan žurnalistler azat edildi

Anadoly habarlar gullugynyň 3 işgäri Mardin welaýatynda terror guramasy PKK-a agza terrorçylar tarapyndan 2 gün ozal zamun alynypdy

436673
Zamun alynan žurnalistler azat edildi

Terror guramasy PKK tarapyndan zamun alynan habarçy Rauf Maltaş, fotohabarçy Onur Çoban we kameraçy Kenan Ýeşilýurt azat edildi.

Ellerindäki enjamlar bilen bile alynyp gaçylan habarçylar 2 gün terrorçylar tarapyndan saklandy.

Azat edilen 3 habarçy Nusaýbin etrabynyň Içer işler müdürligine alynyp gidildi.

Anadoly habarlar gullugynyň 3 işgäri Mardin welaýatynda terror guramasy PKK-a agza terrorçylar tarapyndan 2 gün ozal zamun alynypdy.Degişli Habarlar