ANKA uçarmansyz ulagy üstünlikli uçdy

Taslamasy Türk Ýaragly güýçlerini güýçlendiriş gaznasy tarapyndan başladylan ANKA uçarmansyz howa ulagy ilkinji uçuşyny tamamlady

427905
ANKA uçarmansyz ulagy üstünlikli uçdy

Gaznadan berilen beýanatda Milli goranmak ministriniň orunbasary Şuaý Aplaý, Türk Ýaragly güýçlerini güýçlendiriş gaznasynyň başlygy Orhan Akbaş, ROKETSAN-nyň ýolbaşçysy Emin Alpman we HAWELSAN-yň ýolbaşçysy Ýüksel Öztekiniň gözegçilik eden uçuşy 4 sagat dowam etdi.

Meýilleşdirilen uçuşyň çäginde Elazyg welaýatyndan uçan ANKA 19 müň fit belentlige ýetmeginden soň 32 inedördül kilometrlik meýdanda barlag, öwreniş we beýleki işleri üstünlikli tamamlady.

Grafikasy we gurluşy Türk Ýaragly güýçlerini güýçlendiriş gaznasynyň TUSAŞ firmasy tarapyndan tamamlanan Türkiýäniň uçarmansyz howa ulagy sebitde barlag we beýleki işleri alyp barar.Degişli Habarlar