Harby talyplar Atatürki hatyralady

M.K.Atatürkiň aradan çykan gününiň 77-nji ýylynda geň galdyryjy çäre

Harby talyplar Atatürki hatyralady

Harby aviasiýa mekdebiniň talyplary Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjy M.K.Atatürkiň aradan çykan gününiň 77-nji ýylynda geň galdyryjy çäre gurady

Bedenleri bilen Atatürkiň goluny suratlandyran harby talyplar, ony guş gözi bilen surata almagy hem ýatdan çykarmadylar.

Harby aviasiýa mekdebiniň talyplary 10-njy noýabr Atatürk hatyralama güni ve Atatürk hepdeligi mynasybetli oňa bolan tabynlyklaryny şol gol bilen ýene-de bir gezek görkezdiler.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar