Erdogan Türkiýäniň milli türgenini gutlady

Prezident Erdogan Güneşi gazanan üstünligi bilen gutlady

364532
Erdogan Türkiýäniň milli türgenini gutlady

Türkiýäniň Prezidenti R.T. Erdogan Halkara ýüzmek federasiýasynyň Bütin dünýä çempionatynda Türkiýäniň adyndan çykyş eden Wiktoriýa Zeýnep Güneşi gazanan üstünligi bilen telegramma arkaly gutlady.

Berilen maglumatlara görä Prezident Erdogan Dubaýda geçirilen Halkara ýüzmek federasiýasynyň Bütin dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 200 metr aralygynda ýüzmegiň bras görnüşi boýunça geçirilen tapgyrda altyn medala mynasyp bolan Wiktoriýa Zeýnep Güneşi gutlady.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar