Russiýanyň hüjümlerine alada bildirilýär

“Şuňa meňzeş harby hereketler dartgynlygyň möwjemegine sebäp bolar”

386434
Russiýanyň hüjümlerine alada bildirilýär

Türkiýe Russiýanyň Siriýada asuda ilatyň ýogalmagyna sebäp bolan we terror guramasy DAEŞ-i nyşana almadyk hüjümlerine alada bildirýär.
Daşary işler ministrligi tarapyndan berlen beýanatda; “Şuňa meňzeş harby hereketler dartgynlygyň möwjemegine sebäp bolar”diýildi.
Beýanatda resmi Moskwanyň siriýaly oppozisionerlere we asuda ilata garşy guraýan hüjümlerini bes etmegi barada çagyryş berildi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar