Türk uçarlarynyň hüjümleri dowam edýär

Türkiýäniň Ýaragly güýçlerine degişli harby uçarlar terror guramalaryna degişli ýerleri nyşana aldy

347492
Türk uçarlarynyň hüjümleri dowam edýär

Diýarbakyrdan uçan uçarlar terror guramalarynyň hem ýurduň içindäki hem-de daşary ýurtdaky ýerlerini nyşana aldy.

Operasiýanyň çäginde ilkinji uçar Türkiýäniň wagty bilen sagat 19:41-de uçdy, soňky uçar bolsa 23:33-de gondy.

Uçarlaryň guran hüjümleri ozalky guralan operasiýalar bilen deňeşdirilende kiçiräk boldy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar