Türk esgerleri ýene-de 1 ýyl Liwanda galar

Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Liwandaky gulluk edýän esgerleri ýene-de 1 ýyl möhlet bilen ol ýerde galar

Türk esgerleri ýene-de 1 ýyl Liwanda galar

Liwanda BMG-nyň Wagtlaýyn güýjiniň çäginde gulluk edýän türk esgerleriniň gulluklarynyň möhletini ýene-de 1 ýyl uzatmaklyk barada hökümete ygtyýar berilmegi baradaky Premýer ministrlik teklibi Mejlisiň umumy maslahatynda kabul edildi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar