Türkiýede harby türgenleşik

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri Siriýa serhediniň golaýynda harby türgenleşik geçirdi

Türkiýede harby türgenleşik

Nusaýbiniň 2-nji serhetýaka goşuny serhetde bikanun ýollar bilen ýurda geçmek isleýänleriň öňüni almak üçin harby türgenleşik geçirdi.

Takmynan 50 esgeriň we taňklaryň gatnaşmagynda geçirilen harby türgenleşikde serhetden bikanun ýollar bilen geçmek isleýän adamyň ýa-da adamlaryň öňüni alma operasiýa gözden geçirildi.

Irden başlan harby türgenleşik 2 sagat dowam etdi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar