Çawuşogly Gresiýanyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy

Iki kärdeşi Kipr gepleşikleri barada pikir alyşdy

 Çawuşogly Gresiýanyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Gresiýanyň Daşary işler ministri Nikos Kotsias bilen duşuşdy
Çawuşogly grek kärdeşi bilen Kipr gepleşikleri barada pikir alyşdy.
Iki kärdeş duşuşykdan soň metbugata beýanat berdi.
Mewlüt Çawuşogly Kipr gepleşikleriniň 15-nji maýda başlajakdygyny nygtady we “Bu pursatdan ýerlikli peýdalanalyň” diýdi.
Kotzias hem “Biz Kipr meselesiniň adalatly ýagdaýda çözülmegini isleýäris. Kipr meselesiniň çözülmegi sebite birnäçe meseläniň çözülmegine itergi berer. Biz Kipr gepleşikleri barada pikir alyşdyk”diýip belledi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar