Zambiýanyň Daşary işler ministri Türkiýede

Zambiýadan Türkiýä daşary işler ministri derejesinde ilkinji sapar guraldy

Zambiýanyň Daşary işler ministri Türkiýede

Zambiýanyň ilçihanasynyň Türkiýede, Türkiýäniň ilçihanasynyň hem Zambiýada açylmagyndan soň Zambiýadan Türkiýä daşary işler ministri derejesinde ilkinji sapar guraldy.
Zambiýanyň Daşary işler ministri Gari Kalaba Azyk, oba hojalyk we maldarçylyk ministri Mehdi Eker bilen duşuşdy.
Ministr Eker Türkiýäniň Afrika strategiýasynyň çäginde öňe gidişlik edenlendigini, emma iki ýurduň gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmelidigini nygtady.
Zambiýanyň Daşary işler ministri Kalaba hem Zambiýanyň ekerançylyk üçin amatly ýerleriniň bardygyny nygtap, Türkiýeli maýadarlary ýurduna maýa goýmaga çagyrdy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar